Step.King
2007/4/21 23:59 
大球賽萬人齊誦道德經 (明報) 04月 21日 星期六 06:15PM 逾2萬人參加在政府大球場的「萬人齊誦道德經」活動,當中13000人集體誦經,獲健力士紀錄確認。

民政事務局長何志平及天主教香港教區主教陳日君樞機出席大會。
Step.King
2007/4/21 23:59 
我都真係唔係好明點解白頭陳會去...
kc
2007/4/22 02:31 
原帖由 Step.King 於 2007-4-21 08:59 發表
我都真係唔係好明點解白頭陳會去...


可能以為是唸經大會。
沙文
2007/4/22 07:21 
原帖由 Step.King 於 2007-4-21 07:59 發表
我都真係唔係好明點解白頭陳會去...
無他茄, 早排教宗唔准佢榮休:
http://hk.news.yahoo.com/070321/12/244ye.html

唯有博炒囉!
Step.King
2007/4/22 10:20 
原帖由 沙文 於 2007-4-22 07:21 發表
無他茄, 早排教宗唔准佢榮休:
http://hk.news.yahoo.com/070321/12/244ye.html

唯有博炒囉!


搏抄有好多方法既...好似呢個咁  仲可以搵番筆 好過去唸經啦
http://www.epochtimes.com/b5/5/5/8/n914586.htm
沙文
2007/4/23 12:17 
原帖由 Step.King 於 2007-4-21 18:20 發表


搏抄有好多方法既...好似呢個咁  仲可以搵番筆 好過去唸經啦
http://www.epochtimes.com/b5/5/5/8/n914586.htm
點好得過呀?要受訓先可以做間諜,而佢「唸經」又唔係要背出來,只係睇住讀出來,易好多啦
Step.King
2007/4/23 14:31 
原帖由 沙文 於 2007-4-23 12:17 發表
點好得過呀?要受訓先可以做間諜,而佢「唸經」又唔係要背出來,只係睇住讀出來,易好多啦


但回報高d wor...退休前搵番筆尋歡津貼都好丫
沙文
2007/4/23 14:45 
原帖由 Step.King 於 2007-4-22 22:31 發表


但回報高d wor...退休前搵番筆尋歡津貼都好丫
做佢呢行,尋歡係唔駛錢既:http://amp.exchristian.hk/forum/index.php?action=thread&tid=40&extra=page%3D1
Step.King
2007/4/23 16:09 
原帖由 沙文 於 2007-4-23 14:45 發表
做佢呢行,尋歡係唔駛錢既:http://amp.exchristian.hk/forum/index.php?action=thread&tid=40&;extra=page%3D1  你依家當佢地係咩人~尋歡都要比小費架~唔係點顯得他們是神的僕人
人地d需求大到連細路仔都唔放過  小數怕長計 可想而知小費一定唔野少  唔搵d津貼...邊夠比

[ 本帖最後由 Step.King 於 2007-4-23 16:10 編輯 ]
Step.King
2007/4/23 16:09 
再者  老大...係唔係依家人地想搵多d退休都唔得先...


[ 本帖最後由 Step.King 於 2007-4-23 16:10 編輯 ]
沙文
2007/4/23 16:37 
原帖由 Step.King 於 2007-4-23 00:09 發表
再者  老大...係唔係依家人地想搵多d退休都唔得先...
係。

得既您就唔會寫條thread啦
Step.King
2007/4/23 18:19 
原帖由 沙文 於 2007-4-23 16:37 發表
係。

得既您就唔會寫條thread啦


車~我唔信得既話白頭陳唔會做~
沙文
2007/4/23 18:29 
原帖由 Step.King 於 2007-4-23 02:19 發表


車~我唔信得既話白頭陳唔會做~


係唔係依家人地想搵多d退休都唔得先...

咁咪咯!得佢先會做嘛
Step.King
2007/4/23 18:30 
原帖由 沙文 於 2007-4-23 18:29 發表


係唔係依家人地想搵多d退休都唔得先...

咁咪咯!得佢先會做嘛係wor..
我認輸啦 師父~ 徒兒領教...

[ 本帖最後由 Step.King 於 2007-4-23 18:36 編輯 ]