XOX
2007/4/30 09:21 
老 師 怨 發 展 日 「 貼 錢 返 工 」


有 任
油 麻 地 天 主
小 學 ( 海 泓 道 ) 的
師 投 訴 , 今 年 學 校 的
師 發 展 日 在 海 南 島 舉 行 , 校 方 要 求 參 加
師 支 付 一 半 費 用 , 不 少 老 師 敢 怒 不 敢 言 , 不 忿 要 「 貼 錢 返 工 」 。
該 位 不 願 透 露 姓 名 的
師 稱 , 校 長 要 求 全 校
師 與 職 員 , 於 佛 誕 期 間
往 海 南 島 參 加 為 期 三 天 的
職 員 發 展 日 , 「 就 連 校 工 都 要 去 ! 」 最 令
師 不 滿 是 要 出 境 三 天 , 並 自 付 一 半 旅 費 , 「 一 千 一 百 蚊 對 老 師
講 唔 算 多 , 但 點 解 要 人 貼 埋 錢 打 工 ; 去 到 咁 遠 , 即
返 足 24 個 鐘 , 放 工 陪
屋 企 人 都 唔 得 ! 」


發 展 日 屬 工 作 安 排
油 麻 地 天 主
小 學 ( 海 泓 道 ) 校 長 張 志 鴻 強 調 ,
職 員 發 展 日 也 屬 工 作 安 排 , 且 學 校 01 年 往 廣 東 清 遠 後 , 今 年 始 再 離 港 舉 行 , 「 海 南 島 有 好 多 少 數 民 族 , 部 份 學 校 設 施 較 落 後 , 觀 察 交 流 當 地 辦 學 經 驗 , 可 擴 闊 老 師 員 工 視 野 ! 」 他 指 因 應 學 校 財 政 狀 況 , 並 多 番 「 格 價 」 和 參 照
統 局 慣 例 , 始 要 求
師 負 擔 一 半 費 用 , 而 校 工 因 收 入 較 低 , 則 免 費 參 加 。
張 校 長 稱 ,
師 如 不 願 參 加 , 只 要 說 明 理 由 , 並 在 發 展 日 舉 行 期 間 , 以 及 另 在 暑 假 中 選 兩 天 回 校 當 值 即 可 。 他 強 調 , 決 定 是 次
往 海 南 島 , 曾 在 校 務 會 議 中 討 論 , 會
會 後 皆 未 有 人 表 示 異 議 。
檔 案 編 號 : 0411015


政 府 不 津 貼 膳 食
統 局 回 覆 , 根 據 校 本 管 理 精 神 , 學 校 管 理 層 與
師 , 可 共 同 制 訂
師 發 展 日 的 內 容 、 模 式 、 舉 行 日 期 與 地 點 , 校 方 可 彈 性 撥 用 部 份 「 營 辦 開 支 整 筆 津 貼 」 , 支 付 以 培 訓 為 目 的 之 本 地 或 海 外 專 業 發 展 活 動 , 但 按 規 定 ,
職 員 在 活 動 期 間 之 膳 食 , 不 可 由 政 府 津 貼 支 付 。

匿名
2007/5/4 02:53 
請問此報導和離教者之家有甚麼關係?

本人以前的僱主曾屈人出席宗教活動及邀請出席「五十週年堂慶」(費用$300)。
我曾直斥其非,指三百元吃一頓飯太奢侈,以我微薄的薪水來說實在負擔不起。
有些僱主的確十分之無良,但此新聞和宗教無直接關係吧。
沙文
2007/5/4 09:45 
原帖由 Guest from 203.218.83.x 於 2007-5-3 10:53 發表
此新聞和宗教無直接關係吧
本版嚴格規定,所貼的新聞必須和宗教求其有些間接關係。