Invisible
2007/2/20 15:16 
嘩,簡直愈玩愈過癮......再黎XDDDDD

「講耶穌? 你講乜X野呀?」
迷彩朱古力
2007/2/20 15:16 
離教甜蜜賀新生
世間又多新力軍
唔怕呃錢俾人「坤」
光明大道要感恩
迷彩朱古力
2007/2/20 15:24 
教會內外也文武
忘記屋企既父母
感謝耶神勁老土
背棄孝義最無譜
Invisible
2007/2/20 15:30 
嘩,做乜朱姐咁好創作力架@@|||||

anyway, 我又諗到句:

「信基督教,有如沉淪毒海,
十一奉獻,有如倒錢落海。」
迷彩朱古力
2007/2/20 15:39 
原帖由 迷彩朱古力 於 2007-2-20 15:24 發表
教會內外也文武
忘記屋企既父母
感謝耶神勁老土
背棄孝義最無譜


以上是「溫和版」

以下是「原裝正版」︰

教會內外也文武
忘記屋企既父母
感謝耶神最離譜
背棄孝義你老母!
Invisible
2007/2/20 15:46 
哈哈,係咪真係咁過癮XDDDDD

「在教會裡,男女信徒各只有一個統一的名字:
男信徒名曰「巫齒」,女信徒名曰「李露媚」」
天煞孤星
2007/2/20 15:47 
「要我比十一奉獻?? 不如去買名牌好過!!」
迷彩朱古力
2007/2/20 15:48 
寶姐你都唔弱喎!
天煞孤星
2007/2/20 15:54 
「基基自命好清高,其實做左賤精都唔知」

「基基以為人地要求高,實則基基人格有問題!!!」

又整兩句出黎添....................
迷彩朱古力
2007/2/20 16:33 
加長版︰

表面個個龍咁威
其實無腦兼腎虧
絕對服從唔准曳
人格分裂岌岌危
最怕前途盡此毀
早日離教快上位!

[ 本帖最後由 迷彩朱古力 於 2007-3-20 13:16 編輯 ]
迷彩朱古力
2007/2/20 16:54 
我地唔係弱社群
唔駛信靠這耶神
大家離教無頭痕
勇闖前途兼加薪!
迷彩朱古力
2007/2/20 17:11 
離教路上
唔駛亂闖
離教之家
請你食糖
迷彩朱古力
2007/2/20 17:13 
離教者
自強者
手姐姐
從始捨
迷彩朱古力
2007/2/20 17:18 
常用腦
唔怕「mode」
人生路
由你造!
迷彩朱古力
2007/2/20 17:20 
信教徒
錢又無
人又老
最糟糕!
迷彩朱古力
2007/2/20 17:22 
女信徒
人就老
老公無
變盲毛!

[ 本帖最後由 迷彩朱古力 於 2007-2-20 17:24 編輯 ]
火柴
2007/2/20 17:30 
我又整一句,邊位鍾意就拎去用(不過唔o岩我自己用)

信得太易
走得太遲
迷彩朱古力
2007/2/20 18:10 
基教徒
唔准嘈
阻前途
你「功勞」!
迷彩朱古力
2007/2/20 18:11 
替天行道
其實無腦
係度亂嘈
我會動武!
迷彩朱古力
2007/2/20 18:15 
教會團體無良知
最想信徒常透支
終飽私囊無先知
糖衣毒藥你要知!

[ 本帖最後由 迷彩朱古力 於 2007-2-21 13:45 編輯 ]